slider01slider02slider04slider06

Spółdzielnia powstała 18 października 1982 roku pod nazwą Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa przy Zarządzie ZSMP w Lublinie.

"Celem Spółdzielni  jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali  mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz lokali o innym przeznaczeniu."
(§ 3 Statutu z 2018 r.)

W 1992 roku zmieniona została nazwa Spółdzielni na „Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Promyk” która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Pierwszymi realizacjami były zespoły domów jednorodzinnych budowane w celu przeniesienia własności na członków Spółdzielni, zlokalizowane w dzielnicy Sławin i Łęgi. Następnie przy ul. Szwoleżerów i w dzielnicy Czuby‑Poręba rozpoczęto w 1989 r. realizację budynków wielorodzinnych, o standardzie zamieszkiwania zbliżonym do małych domów mieszkalnych.
W budynkach jedno i dwupiętrowych usytuowano mieszkania o powierzchni od 50 do 130 m2, w ten sposób, że z jednej klatki schodowej dostępne jest tylko od 4 do 6  mieszkań. W oparciu o takie same założenia w latach 1995-2001, Spółdzielnia zrealizowała zespół mieszkaniowy „Poręba II” składający się z zadań: B, C, D.

Spółdzielnia dba o stałe polepszanie warunków zamieszkania i podnoszenie wartości rynkowej nieruchomości. W tym celu prowadzi modernizację budynków i ich wyposażenia technicznego oraz pielęgnuje istniejącą zieleń i wykonuje nowe nasadzenia. Spółdzielnia w 2001 roku otrzymała Kryształową Cegłę  w konkursie „Dom 2000” na „Najładniejszy budynek wielorodzinny miast Lubelszczyzny” za obiekt przy  ul. Turkusowej 24 oraz wyróżnienie za inwestycję przy  ul. Turkusowej 12 i 20,a w konkursie „Lubdom - wiosna 2001” , wyróżnienie za przygotowanie do realizacji inwestycji - „Zadanie D - Turkusowa 22, 24, 26, 28 i 30”.