slider01slider02slider04slider06

Witamy na stronie Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "PROMYK"


AKTUALNOŚCI
  1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania lokalu podaje Zarząd Spółdzielni osobnym pismem.
  2. Opłaty należy wnosić z góry do 10-go każdego miesiąca w kasie Spółdzielni lub na konto nr: 05 1020 3176 0000 5502 0011 0940.
  3. Od nieterminowych opłat będą pobierane odsetki za zwłokę.
  4. Mieszkaniec nie może samowolnie zmieniać wysokości opłat.
  5. Za nieczytelne wypełnianie dowodów wpłat Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Rozliczenia zużycia wody dokonywane są w okresach kwartalnych, na podstawie wskazań wodomierzy.
  7. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o dofinansowanie do opłat eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14