Odwiedziło nas osób

Pliki do pobrania
Deklaracja przyjęcia - pobierz plik
Zwrot udziałów - pobierz plik
Rezygnacje - pobierz plik
Wniosek o przeniesienie w odrębną własność - pobierz plik

  

Historia Spółdzielni

Spółdzielnia powstała 18 października 1982 roku pod nazwą Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano mieszkaniowa przy Zarządzie ZSMP w Lublinie "Celem Spółdzielni
jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb gospodarczych, socjalnych  i kulturalnych,wynikających z zamieszkiwania
we wspólnym osiedlu lub w jednym budynku". (§ 4 Statutu z 1982 r.)

W 1992 roku zmieniona została nazwa Spółdzielni na „Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Promyk” która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Pierwszymi realizacjami były zespoły domów jednorodzinnych budowane w celu przeniesienia własności na członków Spółdzielni, zlokalizowane w dzielnicy Sławin
i Łęgi. Następnie przy ul. Szwoleżerów i w dzielnicy Czuby‑Poręba rozpoczęto w 1989 r. realizację budynków wielorodzinnych, o standardzie zamieszkiwania zbliżonym
do małych domów mieszkalnych. W budynkach jedno i dwupiętrowych usytuowano mieszkania o powierzchni od 50 do 130 m2, w ten sposób, że z jednej klatki schodowej dostępne jest tylko od 4 do 6  mieszkań. W oparciu o takie same założenia w latach 1995-2001, Spółdzielnia zrealizowała zespół mieszkaniowy „Poręba II” składający
się z zadań: B, C, D.

Spółdzielnia dba o stałe polepszanie warunków zamieszkania i podnoszenie wartości rynkowej nieruchomości. W tym celu prowadzi modernizację budynków i ich wyposażenia technicznego oraz pielęgnuje istniejącą zieleń i wykonuje nowe nasadzenia. Spółdzielnia w 2001 roku otrzymała Kryształową Cegłę  w konkursie „Dom 2000”
na „Najładniejszy budynek wielorodzinny miast Lubelszczyzny” za obiekt przy
ul. Turkusowej 24 oraz wyróżnienie za inwestycję przy  ul. Turkusowej 12 i 20,
a w konkursie „Lubdom - wiosna 2001” , wyróżnienie za przygotowanie do realizacji inwestycji - „Zadanie D-Turkusowa 22, 24, 26, 28 i 30”.